Календар.com
годишни календари  
Календар 2022 г.  
планирайте за 2022 г. печат и download в различни формати  
Календар 2023 г.  
планирайте за 2023 г. печат и download в различни формати  
Календар 2024 г.  
планирайте за 2024 г. печат и download в различни формати  
Календар 2025 г.  
планирайте за 2025 г. печат и download в различни формати  
Календар 2026 г.  
планирайте за 2026 г. печат и download в различни формати  
Календар имени дни  
всички имени дни по дни и месеци през годината    
Църковен календар  
всички православни и църковни празници за 2022 г.  
Лунен календар 2022 г.  
фазите на луната по дни и часове за 2022 г.  
Имунизационен календар  
календар за слагане на ваксини по месеци и години в България  
Работен календар 2022 г.  
календар за слагане на ваксини по месеци и години в България  


 
 
 
 
 
 
 
    Имунизационен календар на Република България

Съгласно актуалния Имунизационен календар на РБългария се провеждат задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст.

Навършена възраст Имунизация против Ваксина Приложение
През първите 24 часа след раждането* Имунизация против хепатит Б (I прием) Рекомбинантна хепатит Б ваксинаЕнжерикс мускулно,
0,5 мл
От 48-ия час след раждането Имунизация против туберкулоза БЦЖ вътрекожно, 0,1 мл
2-ри месец Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (I прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит БХексацима мускулно,
0,5 мл
Имунизация против пневмококи (I прием) Конюгирана пневмококова ваксина  Синфлорикс мускулно,
0,5 мл
3-ти месец Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (II прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит БХексацима мускулно,
0,5 мл
Имунизация против пневмококи (II прием) Конюгирана пневмококова ваксина  Синфлорикс мускулно,
0,5 мл
4-ти месец Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (IІI прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит БХексацима мускулно,
0,5 мл
Имунизация против пневмококи (IIІ прием) Конюгирана пневмококова ваксина  Синфлорикс мускулно,
0,5 мл
7-ми месец Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират БЦЖ вътрекожно, 0,1 мл
12 месеца Реимунизация против пневмококи, не по-рано от 6 месеца след третия прием (ІV прием) Конюгирана пневмококова ваксина  Синфлорикс мускулно,
0,5 мл
13 месеца Имунизация против морбили, паротит и рубеола Триваксина морбили - паротит - рубеола Приорикс подкожно или мускулно,
0,5 мл
16 месеца(не по-рано от една година след III прием) Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б (IV прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип БПентаксим мускулно,
0,5 мл
6 години Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус и коклюш (V прием) Комбинирана четрикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксинаТетраксим мускулно,
0,5 мл
7 години Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ вътрекожно, 0,1 мл
11 години Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ вътрекожно, 0,1 мл
12 години Реимунизация против морбили паротит и рубеола Триваксина морбили - паротит - рубеола Приорикс подкожно или мускулно,
0,5 мл
Реимунизация против тетанус и дифтерия ТетаДиф (Td) мускулно,
0,5 мл
17 години Реимунизация против тетанус и дифтерия ТетаДиф (Td) мускулно,
0,5 мл
Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ вътрекожно, 0,1 мл
От 25-ата година през 10 години Реимунизация против тетанус и дифтерия ТетаДиф (Td) мускулно,
0,5 мл

Реимунизациите за ученици и възрастни се правят в календарната година на навършване на възрастта *Ако за хепатит Б ваксината се използва само монопрепарат (Енжерикс), дозите са 3 - в първите 24 часа след раждането, на 1 месец и на 6 месечна възраст. Иначе от втората доза влиза в състава на Хексацима и дозите общо са 4.


Календар.com - годишен календар и планиране © 2016 - 2023 | За контакти и реклама [email protected]